download

Vergisters

 1. video download
 2. pathogenen
 3. H2S Regeneratief filter
 4. H2S
 5. H2S bio removal
 6. H2S FE sponge
 7. H2S iron sponge
 8. power
 9. mislukte plugflow
 10. denemarken
 11. mediadepot
 12. schoon water
 13. grondstof
 14. fosfaat vangen
 15. denitrificatie
 16. emissies
 17. methaan
 18. optimalisatie
 19. vergisters in Nederland
 20. Dome 1
 21. Dome 1
 22. measurements 1
 23. measurements 2
 24. The Bible of Biogas: Giving the world gas since 1976
 25. Quantifying electricity generation and waste transformations in a low-cost, plug-flow anaerobic digestion system
 26. C/N ratio
 27. C/N ratio
 28. Technical Details
 29. Vergunningen en subsidie
 30. Vergunningscheck
 31. Bio-energie – Techniek – Vergisting
 32. Rekenvoorschriften en -programma
 33. biogas_safety_nl.pdf
 34. Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas maart 2008.pdf
 35. Fotos
 36. energypedia: Electricity Generation from Biogas

Regelgeving

 1. Omgevingsvergunning milieu en bouw op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is nodig.
 2. De Meststoffenwet kent als voorwaarde voor het toepassen van het digestaat als meststof (uitrijden op het land of verder verwerken) dat slechts stoffen van de limitatieve lijst (bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) als co-substraten worden gebruikt.
 3. Registratie bij RVO: Het bedrijf dat mest vergist, be- of verwerkt moet zich laten registreren bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als landbouwbedrijf met grond en/of dieren of als intermediaire onderneming.
 4. Subsidie: Op grond van de SDE+ (subsidieregeling Duurzame Energieproductie) kan subsidie worden aangevraagd voor de productie van energie uit biomassa, dus ook voor co-vergisting van mest. Subsidie kan aangevraagd worden via de website van RVO.
 5. Juridisch advies inwinnen voor de diverse en complexe regelgeving op het bouwen en in gebruik nemen van een co-vergistingsinstallatie voor mest.

Wijziging Nederlandse wetgeving is nodig om het eindproduct van de mestverwerking te mogen beschouwen als een mestproduct op zich

4 stuks vee per hectare, 50 mkg fosfaat, 122 mkg stikstof Het verwerken/opruimen van deze mest kost jaarlijks 300 M€.

Mest is toch goede bron van mineralen voor de groei van planten: stikstof, fosfaat, kalium en micronutrienten zoal koper en magnesium, maar geen borium of zink.

Op te lossen problemen: wisselende samenstelling, pathogenen, onkruidzaden, geur. De laatste drie worden opgelost door vergisting.

Minimale eis van glastuinbouw is voorspelbare kwaliteit Omgekeerde osmose toepassen en toevoegen van fosfaten.

Een grote groep pathogenen is aangetroffen in dierlijke mest waaronder protozoa, bacteriën, virussen en nematoden, bv Escheria coli O157:7, Yersinia enterocolitica, Salmonella enterica spec., Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens, Crytosporidium parvum en Hepatitis virus E. Een kwalitatieve en kwantitatief risicoanalyse dient vooraf plaats te vinden en te worden geborgd in een kwaliteitsprotocol.

1 ton mest bevat 11kg stikstof, 1,4 fosfaat, 13,6 kalium
Tomaat heeft per hectare nodig 1442N, 448P, 2648K, resp. dus mest levert te weinig fosfaat.

Besmetting van E.coli zoals een paar jaar geleden in Duitsland.

De wetgeving ziet dierlijke mest ten onrechte niet als bodemverbeteraar.

Composteren en vergisten zijn beide prima geschikt om eventuele humane pathogenen te inactiveren.

Varkensmest 1m3 levert 40m3 methaan, koeienmest de helft (15-18m3).

1m3 biogas geeft 1,5KWh. Bij een KWh prijs van 25 cent is dat 38 cent per kuub gas.

Wat kost aardgas voor een boerderij?

We hebben 5 a 10 m3 mest. 1 m3 mest levert theoretisch 15 tot 18 m3 methaan.

Uitgaande van 5m3 mest per dag 5 10m3 gas levert: 5 x 10 Ox 365 = 18250m3 gas per jaar. Bij 10 cent per m3 is dat 1825 euro per jaar.

We hebben nodig:

 • verwarming met thermostaat
 • temperatuurmeting
 • meten van hoeveelheid methaan
 • veiligheidsventiel bij max 0,1 bar overdruk
 • ph meting elke 2 dagen
 • gasmeter
 • overdrukventiel (met of zoner fakkelinstallatie) op minstens 5m van gebouwen en 3m hoog
 • mangaten die voldoen aan geldende voorschriften
 • eisen aan folie: scheurvastheid, gasdoorlaatbaarheid en temperatuurbestendigheid
 • Ontzwaveling: let op oververhitting
 • Op gasleidingen moet worden aangegeven dat er methaangas door gaat
 • poederbrandblusser aanwezig
 • bordje met roken verboden
 • inblokvoorzieningen en vlamkerende voorzieningen in leiding
 • explosieveilige apparaten, ATEX-zonering
 • druk- en temperatuursensors
 • onderhoudscontract te zijn met de leverancier of een onderhoudsbedrijf
 • noodprocedure voor incidenten
 • bedieningsinstructie
 • In de Veiligheidsregels FOV (2005) worden eisen gesteld aan de ingebruikname, de exploitatie en het beheer van de installatie
 • het personeel dat verantwoordelijk is voor de ingebruikname een opleveringsverklaring (voor de technische deugdelijkheid) moet ondertekenen
 • logboek verplicht voor het registreren van onder meer de metingen, onderhoudswerkzaamheden en storing